Meny Stäng

Tekniken bakom vibrationsträning

Tekniken bakom vibrationsträningen och dess användbarhet går så långt tillbaka som till antikens Grekland. Redan då använde man mekaniska utrustningar för att skapa vibrationer i kroppsdelar som inte fungerade som de skulle. Man visste att genom att främja blodflödet kunde man avhjälpa och kanske till och med bota smärta i muskler och leder.

Vid 1800-talets slut använde John Harvey Kellogg vibrationsteknikens unika egenskaper för att främja sina patienters välmående på sin psykiatriska anläggning Battle Creek Sanitarium. Han fokuserade på att genom en hälsosammare och mer aktiv livsstil kunna hantera och förebygga psykologiskt kopplade sjukdomar och besvär. Som en del av behandlingen och allmänt välmående hos sina patienter använde han vibrerande stolar.

Fördelarna med vibrationstekniken

Senare skulle den ryska ingenjören och forskaren Valdimir Nazarov anamma den framstående tekniken när han utvecklade WBV(Whole Body Vibration) på 60-talet. Han såg användarvänligheten och fördelarna med vibrationstekniken och introducerade sålunda vibrationsträningen för elitidrottare i dåtidens Sovjetunionen. Undersökningar visade att WBV hade en positiv effekt på såväl muskelstyrka som flexibilitet.

Nazarov upptäckte snart att samma teknik kunde appliceras på kosmonauter(rysk variant av astronaut). Nya undersökningar visade att i rymdens frånvaro av gravitation minskade muskelmassan kraftigt, samtidigt som man kunde påvisa en minskning av skelettets bentäthet på 2% på en månad. Nazarovs forskarteam inledde ett samarbete med NASA för att kartlägga effekterna av hans nya upptäckt kring vibrationsträningen, och det visade sig vara en mycket väl förebyggande träningsmetod för att kosmonauternas kroppar skulle klara en längre tid utan gravitation.

Vibrationsträningens fysiologiska påverkan

I västvärlden kunde man bara spekulera kring de ryska elitidrottarnas effektiva träningsmetoder; ingen visste säkert. När Sovjetunionen föll 1991 läckte informationen kring Nazarovs forskning ut. Det som hade varit en hemlighet under så lång tid fanns nu för hela den nyfikna världen att beskåda. Den italienska professorn och fysiologen Carmelo Bosco fördjupade sig i vibrationsträningens fysiologiska påverkan, och började samtidigt gå vidare från att bara titta på vibrationsfrekvensen till att undersöka och utveckla vibrationernas höjd.

Idag är Vladimir Nazarovs, och senare även Carmelo Boscos, teknik en gedigen del av såväl den mest framstående idrottsvärlden som människor som enbart vill komma i lite bättre form. På många gym finns tillgång till denna praktiska maskin. Inom rehabilitering är den speciellt användbar, och här kan ikoner som Zlatan Ibrahimovic, Fredrik Ljungberg och Anja Pärsson intyga att den fungerar oerhört väl. Även dess egenskaper för den mentala hälsan, som John Harvey Kellogg anammade, är väl känt idag.

Forskare och experter idag tror att i framtiden kommer vibrationsplattan bli en av de mest använda träningsredskapen av alla. Troligtvis främst på grund av dess praktiska egenskaper och att vibrationsträningen tar så lite av ens tid.

Dela sida med dina vänner!